0912.186.345
thepnhapkhaunama@gmail.com

HỘP INOX

HỘP INOX

HỘP INOX

Mô tả:
0912 186 345
http://thepnama.com
THÔNG TIN

Quy cách

W*L (mm)

Độ dày thành ống (mm) phổ biến

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.8

2

2.5

10*20

         

 

 

 

 

 

 

 

10*29

               

 

 

 

 

12*32

                     

 

12.7*31.8

               

 

 

 

 

13*26

               

 

 

 

 

15*30

             

 

 

 

 

 

20*25

             

 

 

 

 

 

20*30

             

 

 

 

 

 

20*40

 

             

 

 

 

 

25*50

 

             

 

 

 

 

15*60

 

                     

30*60

 

                     

30*90

 

                     

40*80

 

 

 

                 

45*90

 

 

 

                 

50*100

 

 

 

 

 

 

           

60*120

 

 

 

 

 

 

           

Quảng cáo

Thống kê

Quảng cáo

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN