THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200

THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200
Mã sản phẩm: THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200
Mô tả: Chuyên nhập khẩu và sản xuất thép hộp chữ nhật đủ kích cỡ theo yêu cầu của khách hàng.Hàng có sẵn trong kho :THÉP HỘP CHỮ NHẬT 100x200 độ dày từ 3.2 ly , 4.0 , 4.5 ,6.0 , 9.0 ly .
0912 186 345
http://thepnama.com
THÔNG TIN

Thép hộp chữ nhật  được sử dụng nhiều trong lĩnh vực công nghiệp , xây dựng ,trang trí nội thất …

Thép hộp chữ nhật được nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp phát triển như : Nga , Nhật Bản, Hàn Quốc …đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM,JIS,API,GB…

Thép hộp chữ nhật 200x400 có nhiều kích thước khác nhau ,độ dày khác nhau tùy theo công năng của từng sản phẩm, thép hộp chữ nhật 200x400 dày 9ly ,thép hộp chữ nhật 200x400 dày 6ly ,thép hộp chữ nhật 200x400 dày 4,5ly …

Trong một số ứng dụng đòi hỏi có tính chất kháng lại sự ăn mòn thì thép hộp chữ nhật 200x400 mạ kẽm của công ty Thép Nam Á

là sự lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư và cho mọi công trình .

THÉP HỘP CHỮ NHẬT , THÉP HỘP VUÔNG,THÉP HỘP MẠ KẼM,THÉP HỘP INOX,

Thép hộp chữ nhật quy cách nhỏ       Thép hộp chữ nhật quy cách lớn     
Quy cách hộp chữ nhật Độ dày (mm) Khối Lượng (kg/m)   Quy cách hộp chữ nhật Độ dày (mm) Khối Lượng (kg/m)    
Hộp chữ nhật 10 x 30 0.7 2,53 thép hộp chữ nhật Hộp chữ nhật 50x 100 1.1 15,37    
Hộp chữ nhật 10 x 30 0.8 2,87 hộp chữ nhật 150x75x6 Hộp chữ nhật 50x 100 1.2 16,75    
Hộp chữ nhật 10 x 30 0.9 3,21 hộp chữ nhật 150x75x4.5 Hộp chữ nhật 50x 100 1.4 19,33    
Hộp chữ nhật 10 x 30 1 3,54 hộp chữ nhật  Hộp chữ nhật 50x 100 1.5 20,68    
Hộp chữ nhật 10 x 30 1.1 3,87 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 50x 100 1.8 24,69    
Hộp chữ nhật 10 x 30 1.2 4,2 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 50x 100 2 27,34    
Hộp chữ nhật 13 x 26 0.7 2,46   Hộp chữ nhật 50x 100 2.5 33,89    
Hộp chữ nhật 13 x 26 0.8 2,79 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 50x 100 3 40,33    
Hộp chữ nhật 13 x 26 0.9 3,12 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 1.4 23,5    
Hộp chữ nhật 13 x 26 1 3,45 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 1.8 29,79    
Hộp chữ nhật 13 x 26 1.1 3,77 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 2 33,01    
Hộp chữ nhật 13 x 26 1.2 4,08 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 2.5 40,98    
Hộp chữ nhật 13 x 26 1.4 5,14 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 2.8 45,7    
Hộp chữ nhật 20 x 40 0.7 3,85 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 3 48,83    
Hộp chữ nhật 20 x 40 0.8 4,38 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 4 64,21    
Hộp chữ nhật 20 x 40 0.9 4,9 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 3.2 9.52    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1 5,43 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 4 11.7    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.1 5,93 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 4.5 13.1    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.2 6,4 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 6 17    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.4 7,47 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 9 24.1    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.5 7,97 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 75 3.2 10.8    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.8 9,44 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 150 x 75 4.5 14.9    
Hộp chữ nhật 20 x 40 2 10,4 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 75 6 19.3    
Hộp chữ nhật 25 x 50 0.8 5,51 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 75 9 27.6    
Hộp chữ nhật 25 x 50 0.9 6,18 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 100 3.2 12    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1 6,84 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 150 x 100 4.5 16.6    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.1 7,5 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 100 6 21.7    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.2 8,15 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 100 9 31.1    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.4 9,45 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 100 12 39.7    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.5 10,09 hộp chữ nhật 150x75xhttp://thepnama.com/danh-muc/thep-hop-11.html3.2  Hộp chữ nhật 175 x 125 4.5 20.1    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.8 11,98 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 175 x 125 6 26.4    
Hộp chữ nhật 25 x 50 2 13,23 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 175 x 125 9 38.2    
Hộp chữ nhật 30 x 60 0.7 5,9 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 175 x 125 12 49.1    
Hộp chữ nhật 30 x 60 0.8 6,64 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 100 4.5 20.1    
Hộp chữ nhật 30 x 60 0.9 7,45 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 100 6 26.4    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1 8,25 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 100 9 38.2    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.1 9,05 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 100 12 49.1    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.2 9,8 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 150 4.5 23.7    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.4 11,43 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 150 6 31.1    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.5 12,21 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 200 x 150 9 45.3    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.8 14,53 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 150 12 58.5    
Hộp chữ nhật 30 x 60 2 16,05 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 250 x 150 4.5 27.2    
Hộp chữ nhật 30 x 60 2.5 19,78 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 250 x 150 6 35.8    
Hộp chữ nhật 30 x 60 2.8 21,97 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 250 x 150 9 52.3    
Hộp chữ nhật 40 x 80 0.8 9,5 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 250 x 150 12 67.9    
Hộp chữ nhật 40 x 80 0.9 10,06 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 300 x 200 6 45.2    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1 11,08 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 300 x 200 9 66.5    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.1 12,16 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 300 x 200 12 86.8    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.2 13,24 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 150 6 45.2    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.4 15,38 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 150 9 66.5    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.5 16,45 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 150 12 86.8    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.8 19,61 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 250 6 54.7    
Hộp chữ nhật 40 x 80 2 21,7 hộp chữ nhật 150x75x3hộp chữ nhật 150x75.2  Hộp chữ nhật 350 x 250 9 80.6    
Hộp chữ nhật 40 x 80 2.5 26,85 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 250 12 106    
Hộp chữ nhật 40 x 80 2.8 29,88 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 400 x 200 6 54.7    
Hộp chữ nhật 40 x 80 3 31,88 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 400 x 200 9 80.6    
         Hộp chữ nhật 400 x 200 12 106    
Dung sai cho phep  ± 5%                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

a

Quảng cáo

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
  • Mr Hùng 0912186345