0912.186.345
thepnhapkhaunama@gmail.com

THÉP HỘP VUÔNG 40X40

THÉP HỘP VUÔNG 40X40

THÉP HỘP VUÔNG 40X40

Mô tả: Chuyên nhập khẩu và sản xuất thép hộp vuông đủ kích cỡ theo yêu cầu của khách hàng.
0912 186 345
http://thepnama.com
THÔNG TIN

 

THÉP HỘP VUÔNG 40X40

Cty Thép Nam Á chuyên cung cấp sản phẩm thép hộp đen ,thép hộp mạ kẽm ,hộp kẽm được ứng dụng trong các lĩnh vực :

- Xây dựng nhà cửa khung trần mái tôn ,cổng ,khung cửa ...

- Khung bàn ghế ,thùng xe ,lan can ,cầu thang ...

- Khung nhà xưởng ,nhà tiền chế và các loại sản phẩm gia dụng khác.

Với quy cách và chủng loại đa dạng ,Cty Thép Nam Á sẽ đáp ứng nhu cầu và đảm bảo cung cấp cho khách hàng sản phẩm

chất lượng và đảm bảo kích thước.

Bảng quy cách thép hộp vuông :

 

BẢNG QUY CÁCH THÉP HỘP VUÔNG

 Thép hộp vuông
           
Bảng quy cách hộp vuông cỡ nhỏ   Bảng quy cách hộp vuông cỡ lớn
Hộp vuông Kg/m Kg/cây   Hộp vuông Kg/m Kg/cây
Hộp vuông 12x12x0.7 0.25 1.47 THEP HOP VUONG 40X40 Hộp vuông 50x50x2.5 3.69 22.14 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 12x12x0.8 0.28 1.66 THEP HOP VUONG  Hộp vuông 50x50x2.8 4.1 24.6 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 12x12x0.9 0.31 1.85 HOP VUONG Hộp vuông 50x50x3 4.37 26.23 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 14x14x0.6 0.25 1.5 HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 60x60x1.2 2.21 13.24 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 14x14x0.7 0.29 1.74 THEP HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 60x60x1.4 2.56 15.38 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 14x14x0.8 0.33 1.97 THEP HOP DEN  Hộp vuông 60x60x1.5 2.74 16.45 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 14x14x0.9 0.37 2.19 THEP HOP MA KEM Hộp vuông 60x60x1.8 3.27 19.61 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 14x14x0.10 0.4 2.41 THEP HOP DUC Hộp vuông 60x60x2.5 3.62 21.7 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 14x14x0.11 0.44 2.63 THEP HOP HAN NHAT BAN Hộp vuông 60x60x2.5 4.48 26.85 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 14x14x0.12 0.47 2.84 THEP HOP HAN QUOC Hộp vuông 60x60x3 5.31 31.88 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 16x16x0.7 0.33 2 THEP HOP VUONG 40X40 Hộp vuông 90x90x1.8 4.97 29.79 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 16x16x0.8 0.38 2.27 THEP HOP VUONG  Hộp vuông 90x90x2 5.5 33.01 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 16x16x0.9 0.42 2.53 HOP VUONG Hộp vuông 90x90x2.5 6.83 40.98 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 16x16x0.10 0.47 2.79 HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 90x90x2.8 7.62 45.7 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 16x16x0.11 0.51 3.04 THEP HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 90x90x3 8.14 48.83 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 16x16x0.12 0.55 3.29 THEP HOP DEN  Hộp vuông 90x90x4 10.7 64.21 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 20x20x0.7 0.42 2.53 THEP HOP MA KEM Hộp vuông 100x100x1.8 5.53 33.17 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 20x20x0.8 0.48 2.87 THEP HOP DUC Hộp vuông 100x100x2 6.13 36.76 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 20x20x0.9 0.54 3.21 THEP HOP HAN NHAT BAN Hộp vuông 100x100x2.5 7.61 45.67 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 20x20x0.10 0.59 3.54 THEP HOP HAN QUOC Hộp vuông 100x100x3 9.08 54.49 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 20x20x0.11 0.65 3.87 THEP HOP VUONG 40X40 Hộp vuông 100x100x4 12 71.74 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 20x20x0.12 0.7 4.2 THEP HOP VUONG  Hộp vuông 100x100x5 14.8 88.55 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 20x20x1.4 0.88 5.3 HOP VUONG Hộp vuông 100x100x5 14.8 88.55 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 25x25x0.7 0.53 3.19 HOP VUONG MA KEM Hộp vuông100x100x3.2 9.52 114.24 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 25x25x0.8 0.6 3.62 THEP HOP VUONG MA KEM Hộp vuông100x100x4 11.7 140.4 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 25x25x0.9 0.68 4.06 THEP HOP DEN  Hộp vuông100x100x4.5 13.1 157.2 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 25x25x0.10 0.75 4.48 THEP HOP MA KEM Hộp vuông100x100x6 17 204 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 25x25x0.11 0.82 4.91 THEP HOP DUC Hộp vuông100x100x9 24.1 289.2 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 25x25x1.2 0.89 5.33 THEP HOP HAN NHAT BAN Hộp vuông100x100x12 30.2 362.4 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 25x25x1.4 1.03 6.15 THEP HOP HAN QUOC Hộp vuông 125x125x3.2 12 144 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 30x30x0.6 0.53 3.2 THEP HOP VUONG 40X40 Hộp vuông 125x125x4.5 16.6 199.2 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 30x30x0.7 0.64 3.85 THEP HOP VUONG  Hộp vuông 125x125x5 18.3 219.6 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 30x30x0.8 0.73 4.38 HOP VUONG Hộp vuông 125x125x6 21.7 260.4 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 30x30x0.9 0.82 4.9 HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 125x125x9 31.1 373.2 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 30x30x1.0 0.91 5.43 THEP HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 125x125x12 39.7 476.4 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 30x30x1.1 0.99 5.94 THEP HOP DEN  Hộp vuông 150x150x4.5 20.1 241.2 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 30x30x1.2 1.08 6.46 THEP HOP MA KEM Hộp vuông 150x150x5 22.3 267.6 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 30x30x1.4 1.23 7.4 THEP HOP DUC Hộp vuông 150x150x6 26.4 316.8 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 30x30x1.5 1.32 7.9 THEP HOP HAN NHAT BAN Hộp vuông 150x150x9 38.2 458.4 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 30x30x1.8 1.57 9.44 THEP HOP HAN QUOC Hộp vuông 150x150x12 49.1 589.2 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 30x30x0.16 1.73 10.4 THEP HOP VUONG 40X40 Hộp vuông 175x175x4.5 23.7 284.4 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 40x40x0.8 0.98 5.88 THEP HOP VUONG  Hộp vuông 175x175x5 26.2 314.4 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 40x40x0.9 1.1 6.6 HOP VUONG Hộp vuông 175x175x6 31.1 373.2 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 40x40x1.0 1.22 7.31 HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 175x175x9 45.3 543.6 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 40x40x1.1 1.34 8.02 THEP HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 175x175x12 58.5 702 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 40x40x1.2 1.45 8.72 THEP HOP DEN  Hộp vuông 200x200x4.5 27.2 326.4 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 40x40x1.4 1.69 10.11 THEP HOP MA KEM Hộp vuông 200x200x6 35.8 429.6 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 40x40x1.5 1.8 10.8 THEP HOP DUC Hộp vuông 200x200x8 46.9 562.8 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 40x40x1.8 2.14 12.83 THEP HOP HAN NHAT BAN Hộp vuông 200x200x9 52.3 627.6 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 40x40x2 2.36 14.17 THEP HOP HAN QUOC Hộp vuông 200x200x12 67.9 814.8 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 40x40x2.5 2.91 17.43 THEP HOP VUONG 40X44 Hộp vuông 250x250x6 45.2 542.4 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 40x40x3 3.43 20.57 THEP HOP VUONG  Hộp vuông 250x250x9 59.5 714 THEP HOP VUONG DEN
Hộp vuông 50x50x1.1 1.68 10.09 HOP VUONG Hộp vuông 250x250x8 66.5 798 THEP HOP VUONG DUC
Hộp vuông 50x50x1.2 1.83 10.98 HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 250x250x12 86.8 1041.6 THEP HOP VUONG NHAT BAN
Hộp vuông 50x50x1.3 2.12 12.74 THEP HOP VUONG MA KEM Hộp vuông 300x300x6 54.7 656.4 THEP HOP VUONG HAN QUOC
Hộp vuông 50x50x1.5 2.27 13.62 THEP HOP DEN  Hộp vuông 300x300x9 80.6 967.2 THEP HOP VUONG MA KEM
Hộp vuông 50x50x1.8 2.7 16.22 THEP HOP MA KEM Hộp vuông 300x300x12 106 1272 THEP HOP VUONG DEN
             

 

 

Từ khóa liên quan : Thép hộp vuông đen , thép hộp vuông mạ kẽm , thép hộp chữ nhật , hộp kẽm ,thép hộp ./

 

Quảng cáo

Thống kê

Quảng cáo

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN