Thép hộp vuông 50x50

Thép hộp vuông 50x50
Mã sản phẩm: Thép hộp vuông 50x50
Mô tả: Chuyên nhập khẩu và sản xuất thép hộp vuông đủ kích cỡ theo yêu cầu của khách hàng.Hàng có sẵn trong kho :Thép hộp vuông50x50 dày 3.2ly , 4.0 , 4.5 ,6.0 , 9.0ly .
0912 186 345
http://thepnama.com
THÔNG TIN

 


Thép hộp vuông
 

  thep hop vuong gia re 

 

 

 

 

 

   
Bảng quy cách hộp vuông cỡ nhỏ  thep hop vuong ma kem Bảng quy cách hộp vuông cỡ lớn
Hộp vuông Kg/m Kg/cây  thep hop vuong han quoc Hộp vuông Kg/m Kg/cây
Hộp vuông 12x12x0.7 0.25 1.47  thep hop vuong nhat ban Hộp vuông 50x50x2.5 3.69 22.14
Hộp vuông 12x12x0.8 0.28 1.66  thep hop vuong han Hộp vuông 50x50x2.8 4.1 24.6
Hộp vuông 12x12x0.9 0.31 1.85  thep hop vuong duc Hộp vuông 50x50x3 4.37 26.23
Hộp vuông 14x14x0.6 0.25 1.5  hop vuong han Hộp vuông 60x60x1.2 2.21 13.24
Hộp vuông 14x14x0.7 0.29 1.74  hop vuong duc Hộp vuông 60x60x1.4 2.56 15.38
Hộp vuông 14x14x0.8 0.33 1.97  hop vuong ma kem Hộp vuông 60x60x1.5 2.74 16.45
Hộp vuông 14x14x0.9 0.37 2.19  hop vuong nhung kem Hộp vuông 60x60x1.8 3.27 19.61
Hộp vuông 14x14x0.10 0.4 2.41  hop kem nguyen minh Hộp vuông 60x60x2.5 3.62 21.7
Hộp vuông 14x14x0.11 0.44 2.63  hop vuong den Hộp vuông 60x60x2.5 4.48 26.85
Hộp vuông 14x14x0.12 0.47 2.84  hop vuong60x60 Hộp vuông 60x60x3 5.31 31.88
Hộp vuông 16x16x0.7 0.33 2  thep ong vuong60x60 Hộp vuông 90x90x1.8 4.97 29.79
Hộp vuông 16x16x0.8 0.38 2.27  thep hop vuong60x60 Hộp vuông 90x90x2 5.5 33.01
Hộp vuông 16x16x0.9 0.42 2.53   thep hop vuong Hộp vuông 90x90x2.5 6.83 40.98
Hộp vuông 16x16x0.10 0.47 2.79   thep hop vuong Hộp vuông 90x90x2.8 7.62 45.7
Hộp vuông 16x16x0.11 0.51 3.04   thep hop vuong Hộp vuông 90x90x3 8.14 48.83
Hộp vuông 16x16x0.12 0.55 3.29   thep hop vuong Hộp vuông 90x90x4 10.7 64.21
Hộp vuông 20x20x0.7 0.42 2.53   thep hop vuong Hộp vuông 100x100x1.8 5.53 33.17
Hộp vuông 20x20x0.8 0.48 2.87   thep hop vuong60x60 Hộp vuông 100x100x2 6.13 36.76
Hộp vuông 20x20x0.9 0.54 3.21   thep hop vuong Hộp vuông 100x100x2.5 7.61 45.67
Hộp vuông 20x20x0.10 0.59 3.54   thep hop vuong Hộp vuông 100x100x3 9.08 54.49
Hộp vuông 20x20x0.11 0.65 3.87   thep hop vuong Hộp vuông 100x100x4 12 71.74
Hộp vuông 20x20x0.12 0.7 4.2   thep hop vuong60x60 Hộp vuông 100x100x5 14.8 88.55
Hộp vuông 20x20x1.4 0.88 5.3   thep hop vuong Hộp vuông 100x100x5 14.8 88.55
Hộp vuông 25x25x0.7 0.53 3.19   thep hop vuong60x60 Hộp vuông100x100x3.2 9.52 114.24
Hộp vuông 25x25x0.8 0.6 3.62  thep hop vuong gia re Hộp vuông100x100x4 11.7 140.4
Hộp vuông 25x25x0.9 0.68 4.06  thep hop vuong gia re Hộp vuông100x100x4.5 13.1 157.2
Hộp vuông 25x25x0.10 0.75 4.48  thep hop vuong gia re Hộp vuông100x100x6 17 204
Hộp vuông 25x25x0.11 0.82 4.91  thep hop vuong gia re Hộp vuông100x100x9 24.1 289.2
Hộp vuông 25x25x1.2 0.89 5.33  thep hop vuong gia re Hộp vuông100x100x12 30.2 362.4
Hộp vuông 25x25x1.4 1.03 6.15  thep hop vuong gia re Hộp vuông 125x125x3.2 12 144
Hộp vuông 30x30x0.6 0.53 3.2  thep hop vuong gia re Hộp vuông 125x125x4.5 16.6 199.2
Hộp vuông 30x30x0.7 0.64 3.85  thep hop vuong gia re Hộp vuông 125x125x5 18.3 219.6
Hộp vuông 30x30x0.8 0.73 4.38  thep hop vuong gia re Hộp vuông 125x125x6 21.7 260.4
Hộp vuông 30x30x0.9 0.82 4.9  thep hop vuong gia re Hộp vuông 125x125x9 31.1 373.2
Hộp vuông 30x30x1.0 0.91 5.43  thep hop vuong 60x60 Hộp vuông 125x125x12 39.7 476.4
Hộp vuông 30x30x1.1 0.99 5.94  thep hop vuong gia re Hộp vuông 150x150x4.5 20.1 241.2
Hộp vuông 30x30x1.2 1.08 6.46  thep hop vuong gia re Hộp vuông 150x150x5 22.3 267.6
Hộp vuông 30x30x1.4 1.23 7.4  thep hop vuong Hộp vuông 150x150x6 26.4 316.8
Hộp vuông 30x30x1.5 1.32 7.9  thep hop 60x60 vuong gia re Hộp vuông 150x150x9 38.2 458.4
Hộp vuông 30x30x1.8 1.57 9.44  thep hop vuong gia re Hộp vuông 150x150x12 49.1 589.2
Hộp vuông 30x30x0.16 1.73 10.4  thep hop vuong gia re Hộp vuông 175x175x4.5 23.7 284.4
Hộp vuông 40x40x0.8 0.98 5.88  thep hop vuong tp hcm Hộp vuông 175x175x5 26.2 314.4
Hộp vuông 40x40x0.9 1.1 6.6  san xuat thep hop vuong 60x60 Hộp vuông 175x175x6 31.1 373.2
Hộp vuông 40x40x1.0 1.22 7.31  san xuat thep hop vuong Hộp vuông 175x175x9 45.3 543.6
Hộp vuông 40x40x1.1 1.34 8.02  san xuat thep hop vuong Hộp vuông 175x175x12 58.5 702
Hộp vuông 40x40x1.2 1.45 8.72  san xuat thep hop vuong 60x60 Hộp vuông 200x200x4.5 27.2 326.4
Hộp vuông 40x40x1.4 1.69 10.11  thep hop vuong Hộp vuông 200x200x6 35.8 429.6
Hộp vuông 40x40x1.5 1.8 10.8  thep hop vuong Hộp vuông 200x200x8 46.9 562.8
Hộp vuông 40x40x1.8 2.14 12.83  thep hop vuong Hộp vuông 200x200x9 52.3 627.6
Hộp vuông 40x40x2 2.36 14.17  thep hop vuong Hộp vuông 200x200x12 67.9 814.8
Hộp vuông 40x40x2.5 2.91 17.43   hop vuong 60x60 Hộp vuông 250x250x6 45.2 542.4
Hộp vuông 40x40x3 3.43 20.57   hop vuong Hộp vuông 250x250x9 59.5 714
Hộp vuông 50x50x1.1 1.68 10.09   hop vuong Hộp vuông 250x250x8 66.5 798
Hộp vuông 50x50x1.2 1.83 10.98   hop vuong Hộp vuông 250x250x12 86.8 1041.6
Hộp vuông 50x50x1.3 2.12 12.74   hop vuong 60x60 Hộp vuông 300x300x6 54.7 656.4
Hộp vuông 50x50x1.5 2.27 13.62  hop vuong 60x60 Hộp vuông 300x300x9 80.6 967.2
Hộp vuông 50x50x1.8 2.7 16.22  san xuat thep hop vuong 60x60 Hộp vuông 300x300x12 106 1272
             

Quảng cáo

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
  • Mr Hùng 0912186345